Blue and white Lobelia Regatta - Blue Splash flowers are growing in a pot.

Blue and white Lobelia Regatta – Blue Splash flowers are growing in a pot.